Պայմանագիր-առաջարկ - Space Smoke Shop
Կատալոգ
0 ապրանքների վրա 0.0 ֏

Սայլակը դատարկ է:

Հանրային առաջարկ

Https://spaceshop.top հասցեում գտնվող «Սփեյս խանութ» առցանց խանութը պատկանում է' անհատ ձեռնարկատեր NEIZVESTNYKH NIKITA DMITRIEVICH, գտնվելու վայրի հասցեն' Obl. Տոմսկայան, Սեվերսկ, Սեւերնայա Ստր., 8, OGRNIP 321703100003751, INN 702410257115, այսուհետ՝ «Վաճառող» անվանումով, որը հրապարակում է ապրանքների վաճառքի հանրային առաջարկ հեռավոր միջոցներով:

1. Տերմինների սահմանումը

1.1. Հրապարակային առաջարկը (այսուհետ' «Առաջարկ») վաճառողի հրապարակային առաջարկն է, որը հասցեագրված է անձանց որոշակի շրջափուլին, վաճառողի հետ հեռակա կարգով (այսուհետ' «Համաձայնագիր») կնքելու պայմանագիր' սույն Առաջարկով նախատեսված պայմաններով (ներառյալ բոլոր դիմումները):

Այն անձանց շրջանակը, ում հասցեագրված է այս առաջարկը.

Գրանցված չափահաս անձինք (ովքեր հասել են 18 տարեկանի) https://spaceshop.top կայքում տեղակայված «Սփեյս խանութ» օնլայն խանութի օգտատերերը, ովքեր անցել են կայքում լիազորագիր, տվել են Օգտատիրոջ համաձայնության պայմանների համաձայնությունը եւ ստացել են Կայքի Օգտագործողի https://spaceshop.top ստուգումը հաստատող SMS կոդ:

1.2. Ապրանքների պատվիրում Օնլայն խանութի կայքում - Գնորդի կողմից գնորդին պատվերի մեջ նշված առցանց խանութում ընտրված Ապրանքների հասցեի գնման եւ առաքման ավարտված խնդրանք, որն առաքողի կողմից գնորդի կողմից ուղարկվում է վաճառողին: Ապրանքների իրերը ենթակա են գնորդի կողմից նշված պատվերի' «առքուվաճառքի» կարգավիճակով վաճառքի առաջարկված ապրանքների շարքից, Առցանց խանութի կայքում ապրանքների գնման վերաբերյալ դիմումը կազմելիս:

1.3. Գնորդ (սպառող) - քաղաքացի, որը մտադիր է պատվիրել կամ գնել, կամ պատվիրել, գնել եւ օգտագործել Ապրանքները, ով Պատվերը տեղադրել է https://spaceshop.top կայքում, կամ նշվում է Պատվերում որպես Ապրանք ստացող:

1.4. Վաճառող – անհատ ձեռնարկատեր NEIZVESTNYKH NIKITA DMITRIEVICH, գտնվելու վայրի հասցեն' Obl. Tomskaya, Seversk, Severnaya str., 8, OGRNIP 321703100003751, INN 702410257115, որը վաճառում է ապրանքներ հեռակա - օգտագործելով կայքը https://spaceshop.top

1.5. Առցանց խանութը ապրանքների հեռակա վաճառքի մեթոդ է, որի դեպքում մանրածախ վաճառքի պայմանագիր կարող է կնքվել վաճառողի կողմից կայքում վաճառվող ապրանքների նկարագրության հետ կապված գնորդի ծանոթության հիման վրա, https://spaceshop.top ապրանքների նկարագրությունը կատալոգների, գրքույկների, գրքույկների, լուսանկարների, կապի միջոցների միջոցով, որոնք բացառում են գնորդի անմիջական ծանոթության հնարավորությունը Ապրանքի հետ կամ ապրանքի նմուշի նկարագրությունը նման համաձայնությունը ավարտելուց հետո: Ապրանքների պատվերը կարող է կատարվել https://spaceshop.top կայքի միջոցով:

1.6. Կայքը https://spaceshop.top հասցեում համացանցում տեղադրված տեղեկատվական նյութերի հավաքածու է:

1.7. Ապրանքներ - գնման եւ վաճառքի օբյեկտ (բան), քաղաքացիական շրջանառության մեջ չհանված եւ չսահմանափակված եւ առցանց խանութում վաճառքի համար ներկայացված https://spaceshop.top, առցանց խանութի համապատասխան բաժնում տեղադրելու միջոցով: Գնման եւ վաճառքի առարկան կարող է լինել առցանց խանութում նշված ոչ պարենային ապրանքները, https://spaceshop.top որպես ապրանքներ' «առքուվաճառքի» կարգավիճակով:

1.8. Ապրանքի տրամադրում - երրորդ անձանց ներգրավմամբ ծառայությունների մատուցում, Պատվերում Գնորդի կողմից նշված վայրում Ապրանքի առաքման համար, որի հետ վաճառողը կնքել է համապատասխան պայմանագիր:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1. Առցանց խանութի կայքում տեղադրված ապրանքների գնորդի պատվերը նշանակում է, որ Գնորդը համաձայն է սույն Առաջարկի բոլոր պայմաններին:

2.2. Առցանց խանութի կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել Առաջարկի մեջ' առանց Գնորդին ծանուցելու: Առաջարկի նոր տարբերակն ուժի մեջ է մտնում կայքում դրա հրապարակման օրվանից:

2.3. Առաջարկի ժամկետը սահմանափակված չէ, եթե այլ բան նախատեսված չէ Online Store-ի կայքում:

2.4. Վաճառողը Գնորդին տրամադրում է Ապրանքի մասին ամբողջական եւ հավաստի տեղեկատվություն, այդ թվում' ապրանքների հիմնական սպառողական հատկությունների մասին տեղեկատվությունը' Օնլայն խանութի կայքում:

2.5. Գնորդի եւ վաճառողի հարաբերությունները ենթակա են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթներին, «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության օրենքի 07.02.1992թ. թիվ 2300-1 որոշմամբ հաստատված «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 27.09.2007թ. թիվ 612-Ն հրամանով եւ այլ կանոնադրական իրավական ակտերով (դրանց բոլոր լրացումներով եւ փոփոխություններով) սահմանված կարգով:

2.6. Կայքում Պատվեր տեղադրելու դեպքում' https://spaceshop.top: Գնորդը համաձայնվում է առաջարկի բոլոր պայմաններին: Եթե Գնորդը համաձայն չէ սույն առաջարկի պայմաններին, Գնորդը չի կարող տեղադրել Պատվեր: Պատվերը կատարելու ժամանակ սույն Առաջարկի պայմանները պարտադիր են երկու Կողմերի համար:

3. Ապրանքի գինը

3.1. Ապրանքների յուրաքանչյուր ապրանքի գինը նշված է Օնլայն խանութի կայքում: Պատվերի ընդհանուր ծախսը բաղկացած է Օնլայն խանութում ապրանքների ծախսից եւ առաքման ծախսից, որը հաշվարկվում է Ապրանքի առաքման կետի, քաշի եւ չափսերի հիման վրա: Պատվերի ամբողջ ծախսը ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է այն բանից հետո, երբ Գնորդն ավարտել է Ապրանքները գնելու բոլոր գործողությունները եւ նշվում է Օնլայն խանութի առեւտրի սայլակում' Պատվերի ձեւաթուղթը լրացնելու պահին:

3.2. Վաճառողն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոխել Ապրանքի ցանկացած ապրանքի գինը:

3.3. Վաճառողի կողմից Գնորդի կողմից գնորդի կողմից վճարված ապրանքի գնի փոփոխությունը չի թույլատրվում:

3.4. Վաճառողը նշում է Ապրանքների առաքման ծախսը եւ պայմանները Օնլայն խանութի կայքում: 

3.5. Գնորդի կողմից Ապրանքների դիմաց վճարման պարտավորությունները համարվում են կատարված այն պահից, երբ Վաճառողը ստանում է այդ միջոցները:

4. Կարգավորում

4.1. Վաճառողը ձեռնարկում է ապրանքի սեփականության իրավունքը Գնորդին փոխանցելու ուղղությամբ, եւ Գնորդը ձեռնարկում է ապրանքի դիմաց վճարում եւ ընդունում է սույն Պայմանների համաձայն: Ապրանքների պատվերն իրականացվում է Գնորդի կողմից «Սփեյս խանութ» առցանց խանութի կայքի սպասարկման միջոցով' https://spaceshop.top հասցեում:

4.2. Առցանց խանութի կայքում պատվերի ձեւաթուղթը լրացնելիս Գնորդը ձեռնարկում է առաջարկի ընդունման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, Պատվերի ձեւակերպումը եւ կատարումը.

  • 4.2.1. ազգանունը, անունը, ազգանունը, գնորդի կամ նրա կողմից նշված անձի (ստացողի) ազգանունը,
  • 4.2.2. այն հասցեն, որին պետք է հանձնվի Ապրանքը (Գնորդի հասցեով առաքման դեպքում);
  • 4.2.3. էլեկտրոնային փոստի հասցեն;
  • 4.2.4. կոնտակտային հեռախոսահամար:

4.3. Գնորդի կողմից ընտրված Ապրանքների անվանումը, քանակը, ասոցացումը, հոդվածը, գինը նշվում են Գնորդի զամբյուղում' Օնլայն խանութի կայքում:

4.4. Եթե Վաճառողին լրացուցիչ տեղեկություններ են պետք, ապա նա իրավունք ունի այն հայցել Գնորդից: Գնորդի կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվություն չներկայացնելու դեպքում Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Գնորդի կողմից ընտրված Ապրանքների համար:

4.5. Գնորդի կամքն արտահայտվում է վերջինիս կողմից համապատասխան տվյալները մուտքագրելով https://spaceshop.top կայքի պատվերի ձեւանմում : Սույն առաջարկի ընդունումը Գնորդի կողմից ինքնարժեքով պատվերի համար վճարման փաստն է: . Պատվերը տեղադրելուց հետո գնորդի տվյալները գրանցվում են Վաճառողի տվյալների բազայում: Հաստատված լինելով ընտրված Ապրանքների պատվերը' Գնորդը Օպերատորին տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն' սույն կարգի 4.2 կետում նշված ընթացակարգին համապատասխան: Առաջարկ:

4.6. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Պատվերը տեղադրելիս Գնորդի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության բովանդակության եւ արժանահավատության համար:

4.7. Պատվերը տեղադրելիս Գնորդը պատասխանատվություն է կրում տրամադրված տեղեկությունների ճշտության համար:

4.8. Վաճառողի եւ Գնորդի միջեւ կնքվող հեռահար գնման եւ վաճառքի պայմանագիրը համարվում է ավարտված այն պահից, երբ Վաճառողը էլեկտրոնային եղանակով կանխիկ դրամական անդորրագիր է տրամադրում Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

4.9. Առաքման ամսաթիվը եւ ժամը հաշվարկվում են ավտոմատ կերպով եւ կախված են առաքման շրջանից եւ Պատվերը մշակելու համար անհրաժեշտ ժամկետից:

4.10. Եթե Պատվերն ստանալուց հետո պարզվում է, որ Վաճառողը պահեստում չունի պատվիրված Ապրանքի պահանջվող քանակը, վաճառողը այդ մասին տեղեկացնում է Գնորդին' հեռախոսով: Գնորդն իրավունք ունի համաձայնեցնել Ապրանքը վաճառողին հասանելի քանակով, կամ չեղարկել Ապրանքների այս կետը Պատվերից: 

4.11. Գնորդի անձնական հաշվի մեջ ապրանքները պատվիրելու դեպքում կցուցադրվի առաջարկի ինվոյս (այսուհետ' Ինվոյս) հաշիվ: Ինվոյսը մեկ փաստաթուղթ է, որը փոխարինում է' հաշիվ-ապրանքագիր, պատվիրված Ապրանքների քանակի եւ շարքի կողմերի կողմից հաստատված վավերացումը հավաստող փաստաթուղթ եւ փոխանցման փաստաթուղթ, որը հավաստում է Վաճառողի կողմից Ապրանքները Մոսկվայում առաքող առաքողին' Դոստավիստայի ծառայության միջոցով, կամ տրանսպորտային ընկերության / փոխադրողի ներկայացուցչին' Ապրանքները Ռուսաստանի Դաշնության շրջաններին հանձնելու համար (կախված ապրանքի առաքման հասցեի գտնվելու վայրից): Թղթային հաշիվն ուժի մեջ է Պատվիրատուի ամսաթվից սկսած 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Առաքումից հետո հաշիվ-հաշիվն անցնում է'

  • Մոսկվայում առաքման ժամանակ - առաքիչին, ով ապրանքները հանձնում է Dostavista ծառայության միջոցով: Այս դեպքում Invoice-ի 1 օրինակը առաքիչի կողմից փոխանցվում է Գնորդին / նրա ներկայացուցչին / Ապրանքը ստացողին;
  • Ռուսաստանի Դաշնության շրջաններ առաքման համար - Վաճառողի ստորագրությամբ Invoice-ի 1 օրինակը եւ տրանսպորտային ընկերությունը / փոխադրողը ներդրվում է Պատվերում եւ փոխանցվում պատվերի հետ միասին:

5. Ապրանքի մատակարարման եւ փոխանցման պայմանը գնորդին

5.1. Վաճառողը Գնորդին մատուցում է ապրանքի մատակարարման ծառայություններ կայքում նշված եղանակներից մեկով:

5.2. Եթե ապրանքի վաճառքի պայմանագիրը հեռակա կարգով (այսուհետ' Համաձայնագիր) ավարտվում է Ապրանքի' Գնորդին հանձնելու պայմանով, վաճառողը պարտավորվում է Ապրանքները հանձնել Գնորդի կողմից նշված վայրում, երբ Պատվերը դրվում է Պայմանագրով սահմանված ժամանակաշրջանում:

5.3. Գնորդը նշում է Ապրանքի առաքման վայրը, երբ պատվերը տեղադրում է Ապրանքի գնման համար:

5.4. Գնորդին Ապրանքների առաքման ժամկետը կազմում է պատվերի մշակման ժամանակը եւ առաքման ժամանակը: Առաքման պայմանները եւ պայմանները սահմանվում են վաճառողի լոգիստիկ գործակիցով:

5.5. Առաքված Ապրանքները փոխանցվում են Գնորդին, իսկ Գնորդի բացակայության դեպքում ' ցանկացած անձի, ով ներկայացնում է Քաղվածք կամ Այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պայմանագրի եզրակացությունը կամ Ապրանքի հանձնումը: Նշված հասցեում առաքիչը կսպասարկի առավելագույնը 15 րոպե, որից հետո ապրանքը կվերադարձնի պահեստ: Վերամատակարարումը կկատարվի ստացողի հաշվին:

5.6. Ապրանքի մասին տեղեկատվությունը Գնորդին է հաղորդում ապրանքին կցված տեխնիկական փաստաթղթում, դրոշմապիտակներին, որոշակի տեսակի ապրանքների համար կիրառվող նշում կամ այլ եղանակով:

5.7. Ապրանքների համապատասխանության պարտադիր հավաստման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում է տեխնիկական կանոնակարգի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ ձեւերով, եւ ներառում է տեղեկություններ այդպիսի համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթի քանակի, դրա վավերականության ժամկետի եւ այն թողարկող կազմակերպության վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան):

5.8. Ապրանքի պատահական կորստի կամ պատահական վնասման ռիսկն անցնում է Գնորդին' Ապրանքը նրան փոխանցելու պահին: Միեւնույն ժամանակ, Մոսկվա քաղաքում առաքման ժամանակ Ապրանքների տեղափոխման օրվանից ապրանքների պատահական վնաս / ոչնչացում ստանալու ռիսկը փոխանցվում է Պատվերի եւ Dostavista ծառայության առաքիչին:

5.9. Ապրանքի առաքման պահին առաքումն իրականացնող անձը Ցույց է տալիս Գնորդին եւ / կամ Ստացողին Ապրանքի արտաքին տեսքն ու ամբողջականությունը: Գնորդը եւ / կամ Ստացողը Ապրանքի ստացման պահին ստանում է Սույն Առաջարկի 4.12 կետի համաձայն թողարկված Սկզբնական Ինվոյսը, որը հավաստում է Վաճառողի կողմից Ապրանքի փոխանցումը առաքիչ / տրանսպորտային ընկերությանը / փոխադրողին' Գնորդին առաքման համար: 

5.10. տրված Ապրանքների' քանակական, ծավալային առումով չհամապատասխանելու հայտնաբերման դեպքում' որակ (տեսանելի թերություններ), ապրանքների փաթեթավորման ամբողջականության խախտում, Գնորդ, առաքիչի հետ համատեղ (Մոսկվայում առաքում կատարելիս) կամ փոխադրող ընկերության / փոխադրողի (Ռուսաստանի Դաշնության մարզերին հանձնելու դեպքում) հետ միասին կազմում է ակտ' հայտնաբերված թերությունների վերաբերյալ' համաձայն սույն Առաջարկի Հավելված 2-ի, հայտնաբերված թերությունների լուսապատճենների կիրառմամբ (իրականացվում է առաքողի / տրանսպորտային ընկերության ներկայացուցչի կողմից): ընկերության / փոխադրողի) կողմից, ընդունելով Ապրանքները, առանց բացահայտված թերությունների մասին ակտ կազմելու, Գնորդը եւ / կամ Ստացողը հաստատում են Ապրանքների պատշաճ ընդունումը, որ նրանք չունեն պահանջներ առաքվող Ապրանքների քանակի, ամբողջականության, արտաքին տեսքի, ամբողջականության եւ դարակի կյանքի վերաբերյալ: Գնորդի եւ / կամ Ստացողի կողմից Ապրանքի ընդունումից հետո Վաճառողը չի ընդունում պահանջներ Ապրանքի քանակի, տարածության եւ արտաքին տեսքի վերաբերյալ: Ապրանքների ընդունման հաստատումն է'

  • Մոսկվա քաղաքի ներսում առաքման ժամանակ գնորդի / նրա ներկայացուցչի / ապրանքի ստացողի էլեկտրոնային ստորագրությունը ծառայության կիրառման ժամանակ Dostavista.ru Կյուրիերի բջջային հեռախոսի էկրանին «Dostavista - Courier Work» բջջային հեռախոսի հատուկ դիմումում, որը առաքողն անպայման ապահովում է ապրանքների ստացման դեպքում ստորագրություն ստանալու համար,
  • Ռուսաստանի Դաշնության մարզերին հանձնելու դեպքում' Գնորդի / նրա ներկայացուցչի / Ապրանքը ստացողի ստորագրությունը' ապրանքը փոխադրող ընկերության / փոխադրողի փաստաթղթերում, որը հավաստում է Ապրանքների տեղափոխումը:

5.11. Ապրանքների վերադարձի / փոխանակման պայմանները սահմանվում են www կայքում: https://spaceshop.top «Փոխանակման եւ վերադարձման պայմաններ» բաժնում: 

5.12. «Դոստավիստայի» ծառայությունից օգտվող Մոսկվա առաքիչի կողմից Ապրանքների առաքման առավել մանրամասն պայմանները կարող եք ստանալ կայքում նշված հեռախոսով եւ էլեկտրոնային փոստով:  Ընդունելով սույն Առաջարկի պայմանները' Գնորդը հաստատում է նշված ծառայության միջոցով ապրանքների մատակարարման պայմաններին ծանոթացումը (կիրառելի է Առաքիչի կողմից Մոսկվայում dostavista ծառայության միջոցով առաքիչի կողմից առաքման համար): 

6. Անձնական տվյալների մշակման պայմաններ

6.1. Գնորդների անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման, պահպանման եւ պաշտպանության պայմանները մանրամասնորեն շարադրված են ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ: 

6.2. Վաճառողն իրավունք ունի օգտվելու cookie տեխնոլոգիայից: (Cookie-ները վեբ սերվերի կողմից օգտագործողի համակարգչին ուղարկված ծառայության տեղեկատվությունն են, որը նախատեսված է բրաուզերում պահելու համար, որն օգտագործվում է այս օգտագործողի համար հատուկ տվյալներ պահելու եւ վեբ սերվերի կողմից տարբեր նպատակներով օգտագործելու համար): Քուքիները չեն պարունակում գաղտնի տեղեկություններ եւ չեն փոխանցվում երրորդ անձանց:

6.3. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Կայքում Գնորդի կողմից ներկայացված տեղեկատվության համար հրապարակային հասանելի տեսքով, օրինակ' Ապրանքների մասին վերանայումներ գրելիս, առցանց խանութի աշխատանքի մասին եւ այլն:

7. Միասթենուս

7.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը պետք է կիրառվի Գնորդի եւ Վաճառողի հարաբերությունների նկատմամբ:

7.2. Սույն Պայմանները կողմերի համար պարտադիր են վաճառողից ապրանքների գնորդի կողմից պատվերի առկայության դեպքում:

7.3. Գնորդը երաշխավորում է, որ սույն Պայմանները եւ պայմանները հասկանալի են իր համար, եւ նա դրանք ընդունում է անկանխիկ եւ ամբողջությամբ:

7.4. Սույն Պայմանների որեւէ դրույթի անվավերությունը չի նախատեսում մնացած դրույթների անվավերությունը:

7.5 Այն ամենում, ինչ նախատեսված չէ սույն Պայմաններով, Կողմերն առաջնորդվում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ:

 

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ

Վաճառող՝ անհատ ձեռնարկատեր NEIZVESTNYKH NIKITA DMITRIEVICH

Գտնվելու հասցե՝ Obl. Տոմսկա, Սեւերսկ, Սեւերնայա ստր., 8

 

VAT NUMBER: 702410257115 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ' 321703100003751

 

Հաշվի համարը՝ 40802.810.5.7770.0144682

Բանկի անվանումը' «ԱԿՑԿ» ՓԲԸ «SKB-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «ԴԵԼՈ»

BIC: 046577743

Կոր. Հաշիվ: 30101.810.9.6577.0000743

ԹՈՓ